Integraal Werken in de Wijk

Landelijk channel

Over Integraal Werken in de Wijk

Inzicht geven in wat werkt bij een integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Met dat doel bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut en Vilans de krachten in het programma Integraal werken in de wijk. Zij verzamelen, verrijken en verspreiden kennis over integraal werken, in nauwe samenwerking met de praktijk.