Tijdlijn Integraal Werken in de Wijk

Profielfoto van Jan Willem Bloemen

Het buurtteam Overvecht de Gagel van Lokalis in Utrecht werkte aan meer grip op het werk en een verantwoorde caseload. Terugkerende werkzame bestanddelen, met onderdelen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, hielpen daarbij. Hanneke Cromheecke, gezinswerker bij Lokalis Buurtteams, Jeugd en Gezin: ‘Onze bestanddelen zijn geen snelle oplossing, maar echt een proces dat je als team moet aangaan. De kracht zit in de combinatie van cijfers en reflectie. Dat helpt om tot een werkwijze te komen die voor iedereen langdurig werkt.’ 6 tips voor een verantwoorde caseload van Lokalis buurtteam (https://integraalwerkenindewijk.nl/6-tips-voor-een-verantwoorde-caseload-van-lokalis-buurtteam/). Wat is jouw tip?

Profielfoto van Annemieke Wolff

NIEUWE GESPREKSHANDREIKING

In gesprek over meldcode-dilemma’s
Samen aan de slag met herkenbare casussen

Als extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode heeft Augeo Foundation een gesprekshandreiking gemaakt. Met hierin 12 video-casussen, ruim 500 reflectievragen en meer dan 100 verdiepende materialen. Deze gesprekshandreiking helpt professionals en organisaties die verplicht zijn te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, bij het (nog beter) toepassen van de meldcode.

Aan de hand van casussen met herkenbare vraagstukken kunnen professionals met hun collega’s, organisatie of met ketenpartners in gesprek om te reflecteren op de eigen en elkaars handelen. Deze gesprekken kunnen ook helpen om samen overeenstemming te krijgen over wat een goede handelwijze is bij deze vraagstukken.
‘In gesprek over meldcode-dilemma’s – Samen aan de slag met herkenbare casussen’ is relevant voor aandachtsfunctionarissen, leidinggevenden en uitvoerende professionals.


Naar de gesprekshandreiking https://www.augeo.nl/def/meldcode-gesprekshandreiking/


Aandachtsfunctionaris:
‘Deze gesprekshandreiking is goed bruikbaar, uitgebreid, bevat veel info en verdieping, fijn dat er ruimte is voor eigen casuïstiek.’

Wijkteammedewerker:
‘Ik vond het erg prettig en bruikbaar voor ons in de praktijk.’

Orthopedagoog:
‘De casussen zijn echt een sterk punt in deze gesprekswijzer. De filmpjes zijn kort, maar herkenbaar en bevatten voldoende dilemma’s. Ik zou het gebruiken tijdens trainings- en intervisiemomenten met een groepje. Daar is het goed bruikbaar voor. Ik denk dat dit heel goede gespreksopeners zijn.’

Profielfoto van Jan Willem Bloemen

Integraal Werken in de Wijk (IWW) brengt aan de hand van recente publicaties actuele ontwikkelingen in kaart in integraal werken. In dit overzicht:

- Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk
- Goed Gesprek Gids voor gesprek van iemand met verstandelijke beperking met arts
- Tweebenig werken voor betere zorg in de wijk
- Financiering voor een integrale wijkaanpak
- Zorgzame buurten

Bekijk het overzicht: https://integraalwerkenindewijk.nl/iww-actueel-mei-2023/

Aniek van den Braak heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Jan Willem Bloemen

Wil jij meedenken over de doorontwikkeling van de Kennisbouwstenen van Integraal Werken in de Wijk? Bezoek dan één van onze online focusgroepen:

16 mei van 13.00 tot 15.00 uur
25 mei van 14.30 tot 16.30 uur

Het kost je maximaal 2 uur en je gaat in gesprek met andere mensen die de bouwstenen gebruiken en de ontwikkelaars. Dus ook goed voor je netwerk! Op basis van de uitkomsten ontwikkelen we de kennisbouwstenen verder door en verspreiden we deze. Wil je op één van deze dagen aansluiten? Meld je dan hier aan: https://www.formdesk.com/nji/IWW_Focusgroep

Profielfoto van Lian Stouthard

Praat mee over de plek van richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming in wijkteams

De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn onderdeel van de professionele standaard en bedoeld om jeugd- en gezinsprofessionals te ondersteunen bij het beslissen over de best passende hulp. We weten echter dat richtlijnen niet door iedere professional in dezelfde mate als ondersteunend en toepasbaar worden ervaren.

We willen beter begrijpen welke kansen en knelpunten wijkteamprofessionals ervaren bij het gebruik van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming in de dagelijkse praktijk.
Wil jij delen wat voor jou meer of minder helpend is aan de richtlijnen in jouw praktijk? En ben je nieuwsgierig hoe dit voor andere wijkteamprofessionals is?

Op 11 mei van 13.00 tot 14.30 uur gaan we hier in een online bijeenkomst graag het gesprek met je over aan. Meld je aan voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl. Vermeld in de titel ‘Aanmelden bijeenkomst wijkteamprofessionals 11 mei’.

Vanuit de beroepsvereniging van professionals voor sociaal werk (BPSW) sluit een beleidsmedewerker jeugd aan. Vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) sluiten verschillende medewerkers vanuit de programma’s richtlijnen en basis jeugdhulp aan. Jouw input helpt om samen vorm te geven aan implementatie van richtlijnen voor en door wijkteamprofessionals.