Tijdlijn Integraal Werken in de Wijk

N Verstraeten heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Jan Willem Bloemen

9 juni: inspiratiedag 'Met de kennis van nu problematiek voorkomen'. Herken je dat? Als professional in het sociaal domein moet je soms moeilijke besluiten nemen die levens van mensen kunnen veranderen. Maar, hoe doe je dat, welke keuzes maak je en waar hou je wel en geen rekening mee? Door ‘met de kennis van nu’ terug te kijken op juist die moeilijke situaties, kun jij, maar ook je collega’s, veel leren. Dat is precies wat we gaan doen op vrijdag 9 juni. Onder leiding van theatermaker Luc Opdebeeck bespreken we met elkaar dilemma’s en keuzemomenten bij moeilijke besluiten en wat we daarvan kunnen leren. Meld je aan! https://integraalwerkenindewijk.nl/9-juni-inspiratiedag-met-de-kennis-van-nu-problematiek-voorkomen/

Henny van Uden heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Jan Willem Bloemen

Samenwerking beleid en praktijk, tip van de maand april: houd de lange termijn in het oog. Aanbestedingen en politieke cycli (verkiezingen) kunnen lastig zijn voor de uitvoering door steeds een nieuwe opdracht aan het sociaal domein en aanbestedingen voor een (te) korte periode. Kies als gemeenteraad voor een bestendige koers voor het sociaal domein. Zorg voor een goede ambtelijke voorbereiding: beleidsadviseurs die met iedereen spreken, mensen opzoeken en luisteren. Die hun dossiers goed kennen en een goede uitleg aan de gemeenteraad en de wethouders kunnen geven. Laat je als raadslid en wethouder ook door de praktijk informeren en betrek inwoners en professionals bij het beleid. Maak beleid niet op basis van de dagkoersen, maar op basis van juiste informatie en onderbouwing. Dat versterkt de continuïteit en maakt dat je de lange termijn beter in het oog kunt houden.

Jennifer Elich heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Jan Willem Bloemen

Integraal Werken in de Wijk (IWW) brengt aan de hand van recente publicaties actuele ontwikkelingen in kaart in integraal werken. In het nieuwste overzicht onder meer:
• Eigentijdse ongelijkheid
• Het belang van een gezonde leefomgeving
• De sociale basis
• Lokaal samenwerken in de aanpak kinderarmoede
• Inspiratie en tips voor een outreachende aanpak bij betalingsachterstanden
• Praktische handvatten voor het tijdig herkennen van een licht verstandelijke beperking
https://integraalwerkenindewijk.nl/iww-actueel-april-2023/

Herma Ooms heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Jan Willem Bloemen

Prettiger, efficiënter en vooral effectiever samenwerken om degenen die dat nodig hebben te helpen, zeker in een wereld met grote personeelskrapte. Dat wil Annemieke Claassen over drie jaar hebben bereikt. Annemieke (coach en consultant) is lid van de Klankbordgroep van Integraal Werken in de Wijk. Zie haar profiel hier (https://integraalwerkenindewijk.nl/annemieke-claassen-prettiger-efficienter-en-vooral-effectiever-samenwerken/). Wat wil jij over drie jaar hebben bereikt?

Profielfoto van Klariena Bouma

Tijdens gesprekken met professionals in de jeugdhulpverlening, het sociaal domein en het onderwijs merk ik vaak dat er onduidelijk is.
Wie heeft welke rol, welke verantwoordelijkheid en welke taken. Wanneer het over kinderen gaat die extra zorg/aandacht nodig hebben, komen deze professionals soms tegenover elkaar te staan, wat zeker niet helpend is voor het kind. Niemand wil dit, maar toch ontstaat deze situatie. Om elkaar beter te begrijpen, te snappen en beter te leren kennen, moeten we elkaars "taal" gaan begrijpen en weten welke route we doorlopen. Welke kaders én welke ruimte er is.

Tijdens de online kennissessies wil ik iedereen kennis laten maken met de verschillende talen, regels & afspraken.

‼️Wat is de bedoeling nou echt, welke taal spreken we, welke route lopen we en hoe kunnen we verbinden in het belang van het kind.

πŸ“ Op vrijdag 31 maart is het onderwerp Passend onderwijs & de Jeugdwet.

πŸ“19 april Zorgvuldig onderzoek vanuit de Jeugdwet;
Het stappenplan van de centrale raad van beroep.

πŸ“24 april Dossiervorming & verslaglegging

πŸ“26 april Richtlijnen Jeugdhulp

πŸ“26 mei Wat is Autisme?

www.klariena.nl