Integraal Werken in de Wijk

Landelijk channel

Tijdlijn Integraal Werken in de Wijk

Profielfoto van Lian Stouthard

Help mee met het verbeteren van de Kennisbouwstenen!

Vul onze vragenlijst in waarmee we onderzoeken of de algemene en specifieke kennis in de kennisbouwstenen nog actueel is. Deze vragenlijst gaat over het leefgebied lichamelijke gezondheid. Later volgen vragenlijsten over de andere deelgebieden.

De kennisbouwstenen geven een overzicht van kennis en competenties die belangrijk zijn voor professionals in wijkteams. Ze zijn gerangschikt volgens zeven leefgebieden. Per leefgebied is beschreven welke algemene en specifieke kennis professionals in wijkteams nodig hebben.

👉 https://vilans.survalyzer.eu/ValidatieKennisbouwstenenIWWLichamelijkeGezondheid

Profielfoto van Wendy Haasnoot

Wil jouw sociale initiatief de participatie van mensen met een beperking ondersteunen?

Plaatselijke netwerken en sociale initiatieven – zoals een buurthuis, ontmoetingsplek of bewonersinitiatief - vervullen een belangrijke rol in het leven van mensen. Helaas zijn ze niet altijd toegankelijk en bereikbaar voor mensen met een beperking. Het ZonMw-programma ‘Gewoon Bijzonder’ wil sociale initiatieven aanmoedigen om hier aandacht voor te hebben. Het programma stelt geld beschikbaar zodat mensen met een beperking op alle terreinen mee kunnen doen in de samenleving.

Wil je meedoen? Meld je dan uiterlijk 31 maart aan voor de verplichte kennisdeelbijeenkomst. Meer lezen en aanmelden via de link hieronder.

https://www.movisie.nl/artikel/wil-jouw-sociale-initiatief-participatie-mensen-beperking-ondersteunen

Profielfoto van Lian Stouthard

Mensgerichte maandag - mailreeks met kennis en inspiratie over mensgericht werken

Heb jij dat ook wel eens, dat je iets leest en dat je er gelijk mee aan de slag wilt gaan? Het is niet makkelijk om dingen zoals responsieve aanpak, menselijke maat en regie bij de inwoner direct écht goed neer te zetten. Maar als we de kern klein en toepasbaar maken, dan is een zetje in de juiste richting soms het enige dat je nodig hebt. Met de mailreeks 'Mensgerichte Maandag' geeft Movisie die kleine zetjes.

Vanaf 15 januari stuurt Movisie een half jaar lang elke twee weken een mail. In elke mail belichten we een ander aspect van mensgericht zijn, zoals nieuwsgierigheid en gelijkwaardig contact. Want wat betekent dat nou? En hoe geef jij daar uiting aan in je dagelijks leven?

De mails zijn kort en krachtig en kun je bijvoorbeeld onderweg lezen of bij de koffie, lezen kost je een paar minuten. Soms zit er een link naar een artikel of filmpje in voor verdere verdieping. Wist je bijvoorbeeld dat er kracht zit in een groet? Je bepaalt zelf hoeveel tijd je daar nog mee bezig wilt zijn.

Meer weten? Of je aanmelden? Dat kan via de website van Movisie:
https://www.movisie.nl/artikel/mensgerichte-maandag-mailreeks-kennis-inspiratie-over-mensgericht-werken

Profielfoto van Lian Stouthard

Leernetwerken Inclusieve Zorg

In maart start Vilans in drie regio’s met een leernetwerk inclusieve zorg. Een mooie kans om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en met en van elkaar te leren.

Wat houdt deelname aan een leernetwerk in?
- Het leernetwerk is bedoeld voor zorg- en welzijnsprofessionals uit de langdurende zorg, GGZ en het sociaal domein.
- De looptijd van de leernetwerken is van maart 2024 t/m december 2025. In die periode kom je zes keer bij elkaar.
- De bijeenkomsten zijn afwisselend on en offline.

Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan voor een van de online informatie uurtjes. Tijdens dit uur vertellen we je meer over de opzet en beantwoorden we je graag je vragen.

Wil je meer weten e/of je aanmelden voor de informatie uurtjes? Dat kan via de website van Vilans:
https://www.vilans.nl/wat-doen-we/leernetwerken-inclusieve-zorg

Profielfoto van Jan Willem Bloemen

Terugkijken: inspiratiesessie ‘Een verantwoorde caseload’

‘Hoe kom je tot een verantwoorde caseload?’ Die vraag stond centraal tijdens een digitale inspiratiesessie van Integraal Werken in de Wijk op 7 november 2023. Een denkkader en werkpakket kunnen behulpzaam zijn om dat te bepalen, zo werd duidelijk. Ook vertelden medewerkers van wijkteams en gemeente over hun ervaringen om te komen tot een verantwoorde caseload. Een terugblik.

https://integraalwerkenindewijk.nl/terugkijken-inspiratiesessie-een-verantwoorde-caseload/