Integraal Werken in de Wijk

Landelijk channel

casus

Casussen

Hoe kunnen we voor moeder en kinderen na een vechtscheiding een passende woning regelen als de vader dat aan alle kanten tegenwerkt?

Oplossingen

Profielfoto van An Theunissen
Directeur-Bestuurder

In Hendrik-Ido-Ambacht hebben we hiervoor een parentshouse in het leven weten te roepen samen met gemeente, wijkteam en woningbouwcooperatie. Dit is ook slechts een tijdelijke oplossing maar het haalt wel de druk af heel urgente situaties.

https://www.parentshouses.nl/index.php/?index=hendrik-ido-ambacht/

Profielfoto van Hans Pollen
Adviseur-Opleider

Denkrichtingen:
* gebruik maken van Omgekeerde Toets redenering
* urgentie niet afhankelijk maken van wil tot meewerken van vader
* zoek 'pleegplek' waar moeder samen met de kinderen kan verblijven, waardoor scheiding met kinderen kan worden voorkomen

Maar ook wat vragen:
* zijn ouders gescheiden?
* hoe zijn/waren ze getouwd?
* heeft moeder recht op 50% van de woning?
* inkomen moeder geborgd (werk, uitkering, alimentatie)?
* leeftijden kinderen?