Integraal Werken in de Wijk

Landelijk channel

Tijdlijn

Betty van Dongen heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Jan Willem Bloemen

Samenwerking beleid en praktijk, tip van de maand juli: vertrouwen is de basis van iedere relatie. Vertrouw als beleidsmedewerkers en contractmanagers dat de uitvoerend professionals doen waar ze goed in zijn. Vertrouw als bestuurder het management van uitvoeringsorganisaties en vertrouw als samenwerkende organisaties elkaar. Bouw aan vertrouwen door steeds weer het gesprek aan te gaan over de invulling van je (gemeentelijke) opdracht en doelen, en wie daar wat in doet en bijdraagt. Korte lijnen en goede communicatie helpen. Stel uitvoerend professionals in staat om doelen bij en met inwoners te bereiken door sturings- en controlemechanismen niet op voorhand leidend te laten zijn. Bied professionele ruimte om op basis van ervaring en expertise ‘te doen wat nodig is’. Natuurlijk hoort daar bij dat professionals zich verantwoorden over de gestelde doelen en bereikte resultaten bij inwoners (en samenwerkingspartners).