Integraal Werken in de Wijk

Landelijk channel

Vraag & Antwoord

Uitgelicht

Wie kan helpen? Ik ben op zoek naar een intentieverklaring als uitgangspunt voor een samenwerking tussen...

Voor de regio Nuenen ben ik op zoek naar een intentieverklaring  om de basis te leggen voor een samenwerking tussen partijen uit de ouderenzorg (zowel intramuraal als extramuraal) en het sociaal domein (woningbouwvereniging, WMO-loket, maatschappelijk werk).

OPROEP

Is er iemand vanuit een wijkteam, een welzijnswerker of een opbouwwerker die mij kan helpen?

Vanuit Kenniscentrum Sport & Bewegen brengen wij in kaart hoe we vanuit verschillende sectoren mensen met weinig leefgeld letterlijk en figuurlijk in beweging kunnen krijgen. Hiervoor kom ik graag in contact met iemand uit een wijkteam, een welzijnswerker of een opbouwwerker die hierover met mij wil...

Hoe gebruiken anderen het Kompas Ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling om...

Als gemeente zijn we momenteel bezig met het intern verbeteren van onze werkwijze rondom de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Kompas Ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling helpt ons hierbij. Hierin staat echter vermeld dat:

''het kompas is...

Wat zijn de ervaringen binnen wijkteams met één aanspreekpunt rondom jeugdzorg? Wie heeft voorbeelden van de voor...

In een proeftuin in Tilburg en Waalwijk hebben gezinnen steeds één aanspreekpunt: het wijkteam. De wijkteammedewerker blijft bij het gezin en haalt er expertise bij als dat nodig is – vanuit zorg- en veiligheidspartijen, of er wordt beroep gedaan op ervaringsdeskundigen. ‘We willen vanuit het...

Zijn er goede voorbeelden om integrale zorg voor daklozen en vluchtelingen te organiseren waarbij niet altijd de...

‘Soms regels negeren’

Kent iemand goede voorbeelden van situaties waarin goede integrale zorg werd geboden aan daklozen en vluchtelingen door “regels te negeren”, Naar aanleiding van het interview met Maria den Mijsenberg, huisarts en straatdokter zoek ik voorbeelden die sociale wijkteams...

Wie kent goede voorbeelden van (netwerk)samenwerking tussen sociaal werk/ welzijnswerk en zorg? (wijkverpleging,...

Voor Sociaal Werk Nederland zoek ik goede voorbeelden van de beweging naar de voorkant. Hoe doe je dat: samenwerken zorg-welzijn?”Met of zonder intentieverklaring, als consortium enz. 

Hoe gaan jij en je collega’s om met grensoverschrijdend gedrag door collega’s of cliënten?

Een cliënt die seksuele toespelingen maakt als jullie alleen in een ruimte zijn. Een collega die steeds te dicht bij je gaat staan. Een collega die iets racistisch zegt over een andere collega. Of grapjes maakt over de homoseksualiteit van een cliënt.

Als wijkprofessional werk je de hele dag met...

Wie is er bekend met een wijkteams/wijkorganisaties die ook werken met de kennisbouwstenen van Integraal Werken in...

Wijkteams Enschede maakt al enige tijd gebruik van de kennisbouwstenen van IWW (Integraal Werken in de Wijk) en wij zijn op zoek naar organisaties om mee uit te wisselen!

Hoe krijgt een cliënt (met spoed) passende zorg als hij zorg mijdend gedraag vertoont, verward is en op straat komt...

Gesloten

Meneer, psychotische decompensatie (schizofrenie) vanwege staken medicatie, is na een incident ingesloten vanuit een cellencomplex naar PI Leeuwarden. Aldaar overgeplaatst naar de zorgafdeling, daarna vanwege zorgbehoefte overgeplaatst naar PPC Zwolle. Meneer houdt alle hulpverlening af. Wil niet in...

Als een cliënt met Wmo-beschikking verhuist, hoe kan de nieuwe gemeente de indicatie van de huidige gemeente overnemen?

Een cliënt met Wmo-beschikking voor ambulante woonbegeleiding gaat verhuizen naar een plaats buiten zijn huidige gemeente. Hoe kan de nieuwe gemeente de indicatie van de huidige gemeente overnemen? Is dit mogelijk? Moeten er oplossingen buiten de bestaande kaders worden gezocht?

Hebben jullie ervaring met gebruikersvriendelijke rekenmodellen (bijvoorbeeld in Excel) waarmee je op casusniveau...

In het sociaal domein is het inzetten van maatwerk noodzakelijk. Met maatwerk bied je huishoudens die zijn vastgelopen weer perspectief. Bovendien is maatwerk in bepaalde casussen rechtvaardiger en rendabeler dan de standaardvoorzieningen. En nog veel belangrijker: Door maatwerk krijgen gezinnen weer...

Hoe beslis je over maatwerk voor woonoplossingen als er grote woningnood is? Hoe pakken andere gemeenten dit...

Een passende woning is voor veel huishoudens in Utrecht dé doorbraak. Maar in Utrecht is groot tekort aan betaalbare woningen. En: als je een woning aan iemand toewijst, betekent dit automatisch dat iemand anders deze niet krijgt. In het doorbraak overleg van de Citydeal in Utrecht komt deze...

Hebben jullie ervaring met gebruikersvriendelijke rekenmodellen - bijvoorbeeld in Excel - waarmee je op casusniveau...

In het sociaal domein is het inzetten van maatwerk noodzakelijk. Met maatwerk bied je huishoudens die zijn vastgelopen weer perspectief. Bovendien is maatwerk in bepaalde casussen rechtvaardiger en rendabeler dan de standaardvoorzieningen. En nog veel belangrijker: Door maatwerk krijgen gezinnen weer...

Wanneer mag je als zorgorganisatie (WMO) bijzondere persoonsgegevens omtrent psychische gezondheid bewaren? Op welk...

Ik loop tijdens mijn werk tegen het volgende probleem aan. Als zorginstelling verwerken wij bijzondere persoonsgegevens omtrent psychische gezondheid (denkt hierbij aan diagnostiek, intelligentieonderzoek). Wanneer jij als zorgorganisatie bijzondere persoonsgegevens verwerkt moet je dit onder een...

Op 11 februari organiseren wij vanuit City Deal Eenvoudig Maatwerk de reflectiesessie ‘Doorbraken bij uitzichtloze...

Denk bijvoorbeeld aan fraude en niet saneerbare boetes. Welke doorbraken heb je gerealiseerd? En welke obstakels kom je tegen? Of je nou een eigen casus indient of niet, je bent sowieso van harte welkom om mee te doen aan de reflectiesessie. Zie voor meer info en aanmelding de link naar het event hier onder.

Wie heeft er ervaring met Placemaking?

Placemaking is een proces waarbij bewoners en andere belanghebbenden betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte. Ik mag het proces begeleiden voor een vinex wijk in Den Haag. Ik ben op zoek naar mensen die ervaring hierin hebben.

Wie heeft er een voorbeeld van een succesvolle aanpak voor tuinonderhoud, met en voor mensen in de wijk/buurt?
We...

Als woningcorporatie zien we dat ongeveer 10% van de mensen het lastig vindt om hun tuin op orde te houden. Vaak speelt er dan meer; fysieke klachten, financiele problemen etc. Een fijne leefomgeving draagt positief bij aan de gezondheid en welzijn. We zoeken naar manieren om het tuin onderhoud te...

Zijn er organisaties in het voorliggend veld die beleid hebben voor cliënten die 1 of meerdere keren, niet komen...

Zijn er (creatieve) mogelijkheden om te voorkomen dat clienten zich zonder afmelding niet verschijnen op hun afspraak? 

Zijn er voorbeelden van beleid, zoals - samenwerkingscontract ondertekenen, met voorwaarden voor een prettige/zinvolle samenwerking... 

andere mogelijkheden? 

Omdat het werk...

Hoe kunnen we ouderen en hun naasten zo goed mogelijk ondersteunen in het voorbereiden op (vitaal) ouder worden? Ken...

Met de dubbele vergrijzing neemt het aantal ouderen en de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben toe. Van ouderen wordt hierdoor meer zelfredzaamheid gevraagd. 

Preventieve ouderengezondheidszorg speelt een belangrijke rol in het behoud van kwaliteit van leven, gezondheid, zelfredzaamheid en...

Zijn er voorbeelden van sociaal wijkteams die werken met e-zelfhulp programma's op hun website? Dus onbegeleide vrij...

Wij zijn aan het overwegen een aantal programma's van Gezonde Boel aan te kopen en op de website aan te bieden en zijn op zoek naar ervaringen van vergelijkbare organisaties. Ik werk bij een Sociaal Team (wijkteam dat basishulp biedt)

OPROEP

Gezocht: Beleidsmedewerkers en professionals voor ‘Group Model Building’ sessies over Veerkracht in gezinnen met...

In het kader van het ZonMw-project ‘Veerkracht in gezinnen met complexe problematiek’ zijn wij op zoek naar beleidsmedewerkers en professionals in de domeinen zorg, jeugd, onderwijs en veiligheid, die willen deelnemen aan zogenaamde Group Model Building sessies. Tijdens deze bijeenkomsten bouwen we...

Wij zoeken een opvangmogelijkheid voor een zwangere Eritrese vrouw en haar kind. Ze heeft verblijfsvergunning zonder...

Wie kan ons van een goede tip voorzien? 

Wij zoeken een opvangmogelijkheid voor een zwangere Eritrese vrouw en haar kind. Mevrouw heeft een verblijfstatus maar is nog maar enkele weken in Nederland waardoor zij geen regiobinding heeft en derhalve tegen veel gesloten deuren aanloopt. Helaas is verblijf...

Welke methoden of benaderingen gebruik of ken jij om kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar (in een residentiële...

Voor ons afstudeeronderzoek binnen de opleiding Social Work zijn we op zoek naar inzichten en ervaringen van professionals over het begeleiden van kinderen (in residentiële instellingen) bij het veilig en verantwoord gebruik van internet en sociale media. Aangezien de kinderen op de groep vaak te maken...

Gezocht: een plek in een gezinshuis voor een jongetje van 4 jaar oud.

Voor een jongetje van vier jaar oud zijn we op zoek naar een gezinshuis met een open plek. Bij voorkeur in (de regio) Noord-Brabant, gezien de plaats van herkomst van deze jongen. 

Vanuit problemen in de hechting heeft deze jongen baat bij een stabiele, voorspelbare plek, waar hem een veilige basis...

Weet iemand peer to peer groepen (online of live in omgeving Utrecht) waar mensen elkaar kunnen ontmoeten rond...

Ik merk dat psychische klachten bij mensen die in twee culturen leven - ook - vaak te maken hebben met stressvolle omstandigheden die dit met zich mee brengt. Voorbeelden: relatie met iemand uit een andere achtergrond/cultuur dan ouders, leven in de Nederlandse maatschappij en thuis leven in cultuur van...

Hoe gaat jullie team om met uitzichtloze schulden - bijvoorbeeld fraude of niet saneerbare boetes - van cliënten?...

Beantwoord deze vraag in een online reactie hieronder, zodat anderen ervan leren en kunnen reageren. We gebruiken jouw antwoord ook als input voor de reflectiesessie ‘Doorbraken bij uitzichtloze schulden’ op 11 februari in Utrecht. Wil je ook komen? Je bent van harte welkom! De sessie wordt...

Wie kan mij helpen aan voorbeelden van werkwijzen en technieken voor een moreel beraad?

Zou een frequenter moreel beraad helpen bij bijvoorbeeld:

1. Dilemma’s met betrekking tot de beschikbare capaciteit van basiszorg, waaronder huisartsenzorg in achterstandswijken.

2. Dilemma’s met betrekking tot de inzet van beschikbare capaciteit van kraamzorg voor kinderen en ouders die echt niet...

Wat heeft een jeugdige vanuit jouw perspectief nodig om volwassen te worden en welke methodes gebruik jij om het...

Je wordt 18 en volgens de wet ben je volwassen. 

Volwassen zijn volgens de wet betekent verantwoordlijkheden zoals zorgverzeking betalen, schulden mogen maken, je rijbewijs halen enzovoort. Eigen regie en eigen kracht en dus ook vraaggerichte hulpverlening vanuit de Wmo en Participatiewet. Maar hoe...

Zijn er communities of andere vorm waar ik draagkracht kan verkrijgen in breedste zin van het woord voor oprichting...

Helaas is pijnlijk blootgelegd dat er binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden zijn om dit type cliënt de noodzakelijke zorg aan te kunnen bieden. Vanuit voorgaande is...

Wie heeft of kent voorbeelden voor een goede aanpak van meervoudige problematiek binnen het sociaal domein?

Gesloten

Wij zijn zelf bezig om te onderzoeken of en hoe wij beter onze meervoudige problematiek kunnen aanpakken binnen de gemeente. We zijn op zoek naar best practices zodat we dat kunnen vergelijken met onze eigen aanpak en ervan kunnen leren. Graag komen wij in contact met anderen om ervaringen op te halen.

Movisie zoekt in het kader van het GALA naar goede voorbeelden van gemeentelijke beleidsvisies sociale basis . Welke...

Gemeenten moet in het kader van Gala in 2024 een beleidsvisie sociale basis opstellen, met aandacht voor gebiedsgerichte uitvoering. Hierin komen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde: sociale samenhang of samenlevingsopbouw, mantelzorg, tegengaan van eenzaamheid, inzet en ondersteuning van...

Bespreek jij wel eens het roken met cliënten? En waarom wel of niet?

Er zijn een hoop verschillende meningen over het bespreken van roken in het sociaal domein. De één vindt het belangrijk voor het welzijn van de cliënt, de ander vindt het juist niet zijn of haar taak.

Hoe denk jij hierover? En wat merk jij van collega’s?

Wie heeft er ervaring met een alternatieve vorm van een thuiszorgwinkel in de wijk gerund door...

In Lelystad hebben wij geen thuiszorgwinkel meer, mensen moeten dus reizen om krukken en dergelijk te kunnen lenen, we onderzoeken de mogelijkheid om dit middels een bewonersinitiatief weer terug te krijgen. Wie heeft er ervaring met een alternatieve vorm van een thuiszorgwinkel in de wijk gerunt door...

Zijn er perspectief biedende plekken waar een ouder met een kind onder begeleiding kan wonen? Of zijn er...

Dit heeft te maken met een casus waarbij de ouder heel veel liefde heeft voor het kind en daar, met hulp van begeleiding, goed genoeg voor kan zorgen. Echter zal begeleiding nodig blijven i.v.m. het niveau van de ouder. Een tijdelijk traject is dus geen optie. De ouder kan, met begeleiding ernaast,...

Wie heeft tips voor het opstarten van een cliëntenraad? Mijn organisatie wil hier graag mee aan de slag om de...

Mijn organisatie wil graag een cliëntenraad opstarten om de zeggenschap en betrokkenheid van cliënten te vergroten. Ik vroeg me af of hier zorgaanbieders zijn die ambulante ondersteuning bieden binnen de WMO of WLZ die daar ervaring mee hebben en ons tips zouden kunnen geven.

Wie kent er voorbeelden van goede afstemming en coördinatie tussen gemeenten en GGZ in het kader van de Wet...

Ik ben op zoek naar goede voorbeelden van samenwerking in de regio waarbij er afstemming en coordinatie plaatsvindt tussen gemeenten en GGZ in het kader van de Wvggz. Het gaat dan met name om de wederkerigheid.

Het doel van gedwongen zorg moet in principe het herstel van de betrokkene zijn en het...

Wordt de rechtspositie van de psychiatrische patiënten versterkt met de invoering van de de Wet verplichte...

Voor een opdracht op school houd ik mij samen met mijn projectgroep bezig met deze vraag. Graag horen wij van u wat u van deze wetwisseling vind en of de rechtpositie van de psychiatrische patienten ermee is verbeterd. 

Wie heeft of kent voorbeelden hoe wij een respijtvoorziening logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers op kunnen...

In onze gemeente is geen respijtvoorziening meer. Wij krijgen echter wel regelmatig de vraag vanuit mantelzorgers waar hun naaste naar toe kan. De voorzieningen die er zijn in de regio zitten vaak vol of men komt niet in aanmerking. Op dit moment proberen wij meer zicht te krijgen op wat er voor nodig is...

Wat zijn de ervaringen in andere gemeenten / wijkteams met bezwaarzaken voor een afkeuring of lagere toekenning voor...

Per jaar krijgen we te maken met enkele bezwaarzaken voor een afkeuring of lagere toekenning van aanvragen voor persoonsgebonden budget jeugd. Ik ben echter benieuwd hoe vaak andere gemeenten/wijkteams zulke bezwaren binnenkrijgen en hoe vaak deze als gegrond/ongegrond beoordeeld worden door de commissie,...