Integraal Werken in de Wijk

Landelijk channel

Tijdlijn

Anneke van der Wijk heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Jan Willem Bloemen

Samenwerking beleid en praktijk, tip van de maand augustus: draag als professional bij aan beleid. Vertaal vaak abstracter geformuleerd beleid naar concrete doelen en activiteiten. Anders blijft het een papieren werkelijkheid waar de praktijk niet mee uit de voeten kan, of een eigen invulling aan gaat geven. Leg voor die vertaling de perspectieven van gemeente, professionals en inwoners naast elkaar. Daar heeft de uitvoering ook een rol in. Verdiep je vanuit de uitvoering in het beleid, de beoogde maatschappelijk resultaten en de leidende principes, en word scherper op welke wijze je als professional kunt bijdragen aan het beleid. Professionals kunnen hierdoor ook beter op het beleid reflecteren en signalen uit de praktijk bij het beleid terugleggen.