Integraal Werken in de Wijk

Landelijk channel

Vraag

30 maart 2023
Profielfoto van Jennifer Elich
Adviseur sociale basis, verbondenheid

“Wie kent goede voorbeelden van (netwerk)samenwerking tussen sociaal werk/ welzijnswerk en zorg? (wijkverpleging, verpleeghuis, ziekenhuis, ggz).”

Toelichting

Voor Sociaal Werk Nederland zoek ik goede voorbeelden van de beweging naar de voorkant. Hoe doe je dat: samenwerken zorg-welzijn?”Met of zonder intentieverklaring, als consortium enz. 

Motivatie

Voorbeelden hebben we nodig om oplossingen en knelpunten in beeld te krijgen. Randvoorwaarden. Financieel, ict, relationeel..

Werkgebied

Sociaal Werk Nederland is de landelijke brancheorganisatie voor sociaal werk/welzijnswerk.

Profielfoto van Daphne van Eden
Projectmedewerker
Profielfoto van Veronique Vaarten
Innovatie en ontwikkeling

Dag Jennifer,

Vanuit Kenniswerkplaats Zingeving wil ik je wijzen op:

1. Welzijn op recept
https://welzijnoprecept.nl/samenwerking-geestelijk-verzorgers-en-welzijnscoaches-belangrijk/

2. Het Goede Gesprek:
https://www.incluzio.nl/nl/kennisbank/integraal-werken/ervaringsrapport-het-goede-gesprek


Heb je specifieke vragen dan hoor ik je graag!

Profielfoto van Ben Oosterhuis
Regionaal arbeidsdeskundige

In den Bosch werken we al meer dan 6 jaar samen in project waarbij behandeling bij GGZ parallel loopt met re-integratie, voor mensen waarbij werken een medicijn kan zijn. Ook zijn er IPS trajecten waarbij UWV re-integratie betaalt aan coaches van GGZ om naar werk te begeleiden. Ook zijn er samenwerkingsverbanden tussen SW-bedrijven en GGZ (dagbesteding)

Profielfoto van Lian Stouthard
Onderzoekers

Hoi Jennifer,

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen zorg (eerstelijn) en welzijn is het Sociaal Plein Damzicht in de wijk Nieuwland in Schiedam. Het ‘Sociaal Plein Damzicht’ is een online platform waar profes­sionals van het medische en sociale domein elkaar kunnen vinden én een fysieke plek waar zij spreekuren en inloop voor de patiënten organiseren. Het is een samenwerking tussen de Huisartsengroep Damzicht, het wijkondersteuningsteam, Welzijn op Recept en gezondheidsvoorlichters.

Profielfoto van Marijke Bleijenberg
Consulent Mantelzorgondersteuning

Hoi Jennifer in Lelystad hebben wij een goede samenwerking tussen zorg en welzijn. Als wij bijvoorbeeld als mantelzorger op bezoek gaan in een thuissituatie en denken daar is meer nodig, zou er wel een casemanager zijn bijvoorbeeld dan zoeken wij contact met een zorgbiedende organisatie, vooral als wij weten dat er bijvoorbeeld wel thuiszorg is. Incidenteel worden wij als consulenten ook uitgenodigd voor ronde tafels rondom complexe gezinssituaties, hierin maken wij dan samen plannen en trekken wij samen op. Omgekeerd komt ook voor, wijkverpleegkundigen die zich zorgen maken om de mantelzorgers trekken bij ons aan de bel om te vragen of wij wat voor de mantelzorgers kunnen betekenen. Wij hebben hier geen intentieverklaring voor het onstaat gewoon doordat je elkaar bijvoorbeeld tegenkomt bij de cliënt of van elkaar hoort bij een netwerkbijeenkomst bijvoorbeeld. Zodra je eenmaal meerdere mensen binnen instantie kent zijn de contacten gauw gemaakt. Ook met verpleeghuizen en maatschappelijk werkers daarbinnen bijvoorbeeld is er regelmatig contact over bepaalde cliënten. In Lelystad werken veel organisaties samen en bestaat er ook een convenant informele zorg waarbij specifiek gekeken wordt naar hoe mantelzorgers gezien en ondersteund kunnen worden.

Profielfoto van Jeannet de Graaf
Beleidsmedewerker strategie

Hallo Jennifer,

in de regio West Brabant werkt Surplus (VVT en welzijnsorganisatie) maken we de beweging naar de voorkant.
In Zundert is sprake van een specifiek overleg tussen gemeente, welzijn en zorg. In regio Moerdijk werken wijkzusters en welzijn samen met huisartsen, gericht op wijkgerichte preventie.. Via diverse projecten li welzijn, zorg en woningcorporaties samen met bewoners aan het langer zelfstandig gezond en fijn wonen. Alle initiatieven zijn op basis van bestuurlijk commitment.

Profielfoto van Linda Hart-Stigter
Preventie verpleegkundige en trainer Positieve Gezondheid

Binnen Gouda werk ik, samen met een collega, als preventie (wijk)verpleegkundige. Wij werken nauw samen met het Sociaal Team, dit betekent dat we op cliënt niveau regelmatig samen optrekken maar ook bij wijkactiviteiten. Zo hebben we afgelopen maanden diverse veiligheidsbijeenkomsten voor wijkbewoners georganiseerd.

Binnen Primacura GGZ hebben we de Gezamenlijk Georganiseerde Zorg. Hieronder vallen netwerk bijeenkomsten meerder keren per jaar. Daarnaast worden er ook op casus niveau kernteam overleggen georganiseerd afhankelijk van de behoefte van de huisartsenpraktijken in samenwerking met GGZ (eerste en tweede lijn) het sociaal domein.

gr Ingemar

Profielfoto van Ilse Rietdijk
Beweeg- en leefstijlcoach

Welzijn op Recept lijkt mij hier een goed voorbeeld bij. Net als het programma "In Beweging" , wat uitgevoerd wordt in 2 aandachtswijken in Utrecht en ik nauw betrokken bij ben.

Hartelijke groet,
Ilse Rietdijk

Profielfoto van Rinske Boomstra
Beleidsadviseur
Profielfoto van Job Unger
Transformatiemanager , kwartiermaker en /of projectleider sociaal domein

Gemeente Ermelo en Harderwijk.

Gemeente, ouderenzorg, en de welzijnsorganisatie.
Of
Welzijnsorganisatie, GGZ, ziekenhuis en ouderenzorg (thuiszorg)

Op de NoordWest Veluwe komt deze samenwerking veel voor.

Profielfoto van Miranda Monsuwe van Teylingen
Beleidsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Binnen Limburg Zuid hebben we een regio overleg over ouderenmishandeling opgezet. Hierbij sluit iedereen aan die te maken heeft vanuit wijk, huisarts, ziekenhuizen en verzorginstellingen, waar we met elkaar spreken over waar men tegen aanloopt. dit kan van alles zijn zoals ICT, casuïstiekbespreking etc .,
het kan maar kost je wel moeite, maar is de moeite wel waard om zoiets op te zetten. gr Miranda